Kontakt

Energotest-Diagnostyka Sp. z o.o.

Adres:

Ul. Elektrowniana 25 (na terenie Elektrowni Opole),
45-920 Opole


Kontakt biuro zarządu / Zapytania ofertowe:

Kołodziej Alina
Asystentka Zarządu

tel. kom.: +48 607 049 965
tel.: (+48 77) 423 63 91
faks: (+48 77) 423 63 92
e-mail: diagnostyka@energotest-diagnostyka.pl


Kontakt do specjalistów:

Bojar Maciej
P.O. kierownika ds. organizacji pomiarów i badań stacjonarnych, specjalista ds. pomiarów diagnostycznych
– Badania termowizyjne
– Pomiary ochrony przeciwporażeniowej urządzeń o napięciu powyżej 1 kV
– Pomiary natężenia oświetlenia
tel. kom.: +48 607 049 952
tel.: +48 77 423 63 84
e-mail: MBojar@energotest-diagnostyka.pl

Okoń Andrzej
Specjalista ds. pomiarów diagnostycznych

– Diagnostyka układów izolacyjnych maszyn elektrycznych (transformatory, generatory, silniki)
tel. kom.: +48 607 049 950
tel.: +48 77 423 63 84
e-mail: AOkon@energotest-diagnostyka.pl

Sikora Grzegorz
Specjalista ds. pomiarów diagnostycznych
– Badania wibroakustyczne
– Osiowanie zespołów maszyn
– Wyważanie zespołów wirujących
tel. kom.: +48 607 049 946
tel.: +48 77 423 63 94
e-mail: GSikora@energotest-diagnostyka.pl

Miosga Daniel
Specjalista ds. pomiarów elektrycznych
– Diagnostyka układów izolacyjnych maszyn elektrycznych (transformatory, generatory, silniki)
– Pomiary ochrony przeciwporażeniowej urządzeń o napięciu do 1 kV
tel. kom.: +48 607 049 926
tel.: +48 77 423 63 97
e-mail: DMiosga@energotest-diagnostyka.pl

Lakwa Sebastian
Inżynier ds. pomiarów diagnostycznych
– Pomiary ochrony przeciwporażeniowej urządzeń o napięciu do 1 kV
– Diagnostyka transformatorów
– Badanie instalacji odgromowych
– Badanie sprzętu elektroizolacyjnego
– Badania wyłączników, styczników do 1 kV i powyżej 1 kV
tel. kom.: +48 661 891 048
tel.: +48 77 423 63 96
e-mail: SLakwa@energotest-diagnostyka.pl

Andrii Horb
Inżynier ds. pomiarów diagnostycznych
– Pomiary ochrony przeciwporażeniowej urządzeń o napięciu do 1 kV
– Pomiary jakości energii
– Badanie instalacji odgromowych
– Badanie sprzętu elektroizolacyjnego
tel. kom.: +48 607 049 937
tel.: +48 77 423 63 96
e-mail: AHorb@energotest-diagnostyka.pl

Artur Pyrek
Inżynier ds. pomiarów diagnostycznych
– Badanie sprzętu elektroizolacyjnego
– Pomiary ochrony przeciwporażeniowej urządzeń o napięciu do 1 kV
– Badanie instalacji odgromowych
tel.: +48 77 423 63 96
e-mail: APyrek@energotest-diagnostyka.pl

Marek Liguda
Inżynier ds. pomiarów diagnostycznych
– Badanie sprzętu elektroizolacyjnego
– Pomiary ochrony przeciwporażeniowej urządzeń o napięciu do 1 kV
– Badanie instalacji odgromowych
tel.: +48 77 423 63 96
e-mail: MLiguda@energotest-diagnostyka.pl


Dane dodatkowe:

NIP: 9910293311
REGON: 532444363

Oznaczenie sądu rejestrowego i numeru, pod którym spółka jest zarejestrowana:
Sąd Rejonowy w Opolu; VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; nr KRS 0000205444

Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Ubezpieczenie: Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej.
Wysokość ubezpieczenia: 2 000 000,00 zł (dwa miliony złotych)


Dojazd