Diagnostyka i analiza wibroakustyczna

diagnostyka i analiza wibrakustyczna nowe

Wykonujemy diagnostykę wibroakustyczną w następujących zakresach

 • Diagnostyka stanu dynamicznego napędów prądu stałego i przemiennego,
 • Diagnostyka stanu łożysk tocznych i ślizgowych w silnikach 6 kV i 0,4 kV,
 • Przeprowadzanie procesów wyrównoważenia (wyważanie) elementów wirujących,
 • Wizualizacja odkształceń drgań mechanicznych pracujących obiektów.

Diagnostyka stanu dynamicznego napędów prądu stałego i prądu przemiennego 6kV i 0,4kV

diagnostyka wibroakustyczna (1)Na potrzeby przemysłu i instytucji naukowych przeprowadzamy kompleksową diagnostykę wibroakustyczną prototypów napędów elektrycznych i pracujących w przemyśle silników po awarii, remoncie i modernizacji. Pomiary wykonywane są na specjalnie zaprojektowanej i wykonanej płycie pomiarowej, której częstotliwość rezonansowa jest poza zakresem pomiarowym wykorzystywanym w diagnostyce wibroakustycznej. W czasie pomiarów silniki zasilamy bezpośrednio z sieci lub napięciem płynnie regulowanym za pomocą układu Leonarda (dla napięć 6 kV i 0,4 kV). Posiadamy również hamownicę o mocy 250 kW przy 3000 obr/min.

Dzięki temu w naszym laboratorium możemy wykonywać następujące pomiary i badania diagnostyczne:

 • diagnostykę stanu dynamicznego,diagnostyka wibroakustyczna (2)
 • sprawdzamy występowanie efektu miękkiej łapy,
 • sprawdzamy stan wyrównoważenia (wyważanie),
 • przeprowadzamy próby obciążeniowe,
 • zdejmujemy charakterystyki zwarcia, biegu jałowego i obciążenia,
 • przeprowadzamy próby rewersowania,
 • sprawdzamy stan klatki wirnika.

Diagnostyka stanu łożysk tocznych i ślizgowych w silnikach 6kV i 0,4kV

Przeprowadzamy diagnostykę stanu łożysk stosując najnowsze metody i przyrządy pomiarowe w oparciu o wieloletnie doświadczenia zdobywane przy obsłudze napędów elektrycznych w przemyśle. Do pomiarów używamy analizatorów firm Shenck, oraz SKF. Na podstawie analizy widma określamy rodzaj uszkodzenia łożyska i zalecany termin przeprowadzenia remontu danego napędu.

Przeprowadzanie procesów wyrównoważenia (wyważanie) elementów wirujących

diagnostyka wibroakustyczna (5)

Przeprowadzamy procesy wyrównoważenia (wyważania) dynamicznego jedno i dwupłaszczyznowego. Posiadamy wyważarkę rezonansową na której wyważamy wirniki o masie do 8000 kg, średnicy do 1,5 m i długości wału do 3m. Na naszych stanowiskach badawczych wyważamy:

 • wirniki pomp,
 • wirniki silników elektrycznych,
 • wentylatory,
 • domielacze,
 • silniki w łożyskach własnych,

Wizualizacja 3D odkształceń drgań mechanicznych pracujących obiektów

W każdym urządzeniu, w którym znajdują się elementy ruchome lub występuje oddziaływanie pól elektromagnetycznych występują drgania. W niektórych przypadkach gdy poziom tych drgań jest zbyt wysoki, lub ich częstotliwość jest zbliżona do częstotliwości własnych całego układu może dojść do poważnych uszkodzeń i dużych strat.

Wizualizacja 3D drgań turbokompresora

Charakter i rodzaj drgań można przedstawić na specjalnie przygotowanej strukturze, która odzwierciedla rzeczywisty obiekt w odpowiedniej skali i z pewnym przybliżeniem.

Program do wizualizacji 3DMożliwe jest obserwowanie charakteru drgań dla każdej interesującej nas częstotliwości z badanego widma częstotliwości. Animację 3D tworzymy wykorzystując analizator dwukanałowy firmy SKF – widoczny na zdjęciu obok – wykorzystując jeden kanał jako odniesienie, a drugi do pomiaru sygnału na urządzeniu.

Dzięki wizualizacji mamy możliwość wykrycia wielu niepożądanych zjawisk oraz obserwować jak pracują poszczególne elementy konstrukcyjne dla różnych częstotliwości.

Animacja 3D kompresora 97 Hz

Wizualizacja 3D drgań struktury turbokompresora

Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczka). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close