Badania i pomiary maszyn i urządzeń elektroenergetycznych

badania i pomiary maszyn i urządzeń elektroenergetycznych nowe

Zajmujemy się pomiarami transformatorów, generatorów, diagnostyką silników elektrycznych, lokalizacją urządzeń kablowych, pomiarami parametrów sieci. Wykonujemy także próby obciążenia silników elektrycznych oraz próby napięciowe.

Pomiary transformatorów

Wykonujemy pomiary transformatorów energetycznych oraz trakcyjnych w różnych zakresach.

Badania w zakresie podstawowym

 • pomiary rezystancji izolacji,
 • pomiary rezystancji uzwojeń,
 • pomiary prądów magnesujących,
 • pomiary przekładni

Badania rozszerzone

 • pomiary SFRA,
 • analiza wibroakustyczne,
 • pomiary wyładowań niezupełnych,
 • pomiary kąta stratności dielektrycznej tg DEL
Wizualizacja 3D drgań transformatora blokowego dla 100 Hz

Pomiary generatorów

Prowadzimy prace pomiarowe w następującym zakresie:

 • Pomiary rezystancji izolacji uzwojeń stojana i wirnika,
 • Rezystancja uzwojeń wirnika,
 • Badania termowizyjne przyrostów temperatury aparatu szczotkowego oraz innych elementów narażonych na przegrzewanie się,
 • Pomiar współczynnika stratności dielektrycznej tgδ i pojemności uzwojeń,
 • Pomiar współczynnika stratności dielektrycznej tgδ oraz pojemności izolatorów przepustowych,
 • Diagnostyka stanu izolacji metodą WMPS (wielokryterialna metodą prądu stałego),
 • Pomiary intensywności wyładowań niezupełnych z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych „finger-print”,
 • Próby wytrzymałości elektrycznej izolacji,
 • Diagnostyka stanu dynamicznego z wykonaniem wizualizacji,
 • Diagnostyka stanu łożysk.

Diagnostyka silników elektrycznych

Prowadzimy pomiary i badania diagnostyczne silników WN i NN w następującym zakresie:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 • Pomiary rezystancji uzwojeń,
 • Pomiary rezystancji izolacji,
 • Pomiary współczynnika stratności dielektrycznej tgδ i pojemności uzwojeń,
 • Diagnostyka stanu izolacji metodą WMPS (wielokryterialna metodą prądu stałego),
 • Pomiary intensywności wyładowań niezupełnych z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych „finger-print”
 • Diagnostyka stanu dynamicznego z wykonaniem wizualizacji,
 • Diagnostyka stanu łożysk,
 • Sprawdzenie klatki wirnika,
 • Próby obciążeniowe (maks 1,2 MW i dokładnym pomiarem momentu).

Lokalizacja uszkodzeń linii kablowych

Uszkodzenia kabli są przyczynami zakłóceń i utrudnień w przesyłaniu energii lub sygnałów. Przyczynami uszkodzeń mogą być czynniki mechaniczne lub elektryczne.

W zależności od rodzaju pracy, materiału izolacyjnego i właściwej przyczyny uszkodzenia rozróżniamy następujące rodzaje uszkodzeń kabli:

diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych (5)

 • uszkodzenia izolacji ze stycznością lub bez połączenia z ziemią,
 • przerwy lub wysokohmowe uszkodzenia wzdłużne,
 • szkodzenia przepięciowe (przebicia izolacji),
 • uszkodzenia płaszcza.

Możliwe jest również występowanie uszkodzeń mieszanych. Poza tym uszkodzenie mogą mieć formę punktowa lub rozciągniętą na dłuższych odcinkach jak np. przy wtargnięciu wilgoci do izolacji papierowej.

Aby móc prowadzić lokalizację muszą być znane różnorakie parametry kabla. Pozwoli to na lokalizację miejsca uszkodzenia poprzez rozpoznawanie odchyleń od wartości żądanej. Czynności robocze konieczne do ustalenia miejsca uszkodzenia można podzielić na cztery grupy:

 • rozpoznanie rodzaju uszkodzenia,
 • krótkotrwałe lub trwałe przekształcenia rodzaju usterki,
 • wstępna lokalizacja miejsca uszkodzenia,
 • lokalizacja szczegółowa ( z dokładnością punktową )

Podczas lokalizacji w terenie niejednokrotnie konieczne jest zastosowanie wielu metod pomiarowych. Precyzyjne wyznaczenie miejsca uszkodzenia wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu oraz dużego doświadczenia operatora.

Specjaliści z Energotest-Diagnostyka wykonują prace związanie z lokalizacją uszkodzeń kabli elektroenergetycznych i sygnałowych od 1992 roku. Wykonaliśmy kilkaset różnego rodzaju lokalizacji uszkodzeń linii kablowej. Ponadto wykonujemy wyznaczenie przebiegu trasy linii kablowych oraz trasy rurociągów.

Pomiary parametrów sieci

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wykonujemy pomiary jakości energii elektrycznej związane z rejestracją i kompleksową analizą parametrów sieci energetycznych, wykorzystując do tego celu przyrządy pomiarowe w klasie A, w zakresie:

 • Analiza parametrów jakościowych energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, m.in. według normy PN-EN 50160 (napięcie, prąd, częstotliwość, asymetria, współczynnik THD, zawartość harmonicznych i interharmonicznych w przebiegach prądów i napięć, moc czynna, moc bierna, moc pozorna, współczynnik mocy, energia; wartości chwilowe, średnie, skuteczne, maksymalne, minimalne).
 • Pomiary parametrów w stanach zakłóceniowych (zmiany wartości napięcia- wahania, zapady i wzrosty, migotanie światła, przepięcia, harmoniczne i interharmoniczne, współczynnik THD, zmiany częstotliwości napięcia zasilającego, asymetria, kompatybilność elektromagnetyczna; przebiegi czasowe zakłóceń, lokalizacja źródła zaburzeń, metody eliminacji, analiza przyczyn powstania zaburzeń).

Pozostałe usługi

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERAPomiary odgromników i ograniczników przepięć
 • Pomiary aparatury rozdzielczej,
 • Pomiary kontrolne skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń do 1kV,
 • Pomiary natężenie oświetlenia,
 • Pomiary natężenia hałasu,
 • Badania sprzętu elektroizolacyjnego:
  • rękawic,
  • butów,
  • drążków izolacyjnych,
  • pomostów,
  • optycznych i akustycznych wskaźników napięcia,

Przeprowadzono kilkaset tego typu prac dla przemysłu energetyki zawodowej i przemysłu.

Próby obciążenia silników elektrycznych

Prowadzimy próby obciążenia silników elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia. Posiadane przez nas zaplecze elektromaszynowe pozwala na wykonywanie prób maszyn dla różnych napięć zasilających maszyn o mocy do 1 MW.

Więcej na ten temat przeczytasz w jednej z zakładek dotyczących świadczonych przez nas usług

Próby napięciowe

Na potrzeby przemysłu wykonujemy próby wytrzymałości elektrycznej ( próby napięciowe ) maszyn i urządzeń elektroenergetycznych. Przeprowadzamy próby do 250kV napięcia probierczego Podczas prób wykorzystujemy kilowoltomierz do 250kV pozwalający na bezpośredni pomiar napięcia po stronie WN aparatury probierczej oraz rejestracje przebiegu napięcia próby. Testujemy następujące grupy urządzeń:

 • rozdzielnie,
 • generatory,
 • silniki elektryczne,
 • odgromniki i ograniczniki przepięć.

Posiadany przez nas zestaw probierczy w skład którego wchodzą:

 • kilowoltomierz 350 kV,
 • prostownik 350 kV,
 • transformator probierczy wysokiego napięcia,
 • regulator.

pozwala nam na wykonywanie prób napięciowych linii kablowych do 350 kV.

Próby kabli elektroenergetycznych napięciem wolnozmiennym VLF 0,1 Hz

Próby napięciowe kabli elektroenergetycznych napięciem wolnozmiennym VLF

Wykonujemy próby odbiorcze kabli elektroenergetycznych napięciem wolnozmiennym VLF. Jest to znormalizowana i współczesna metoda diagnostyczna pozwalająca określić stan techniczny kabli w sieciach średnich i wysokich napięć. Pomiar polega na wykonaniu próby napięciowej napięciem przemiennym o kształcie sinusoidalnym lub trapezowym i częstotliwości 0,1 Hz .Do jego realizacji konieczny jest specjalny generator napięcia wolnozmiennego VLF.

Jako napięcie probiercze dla nowych kabli w metodzie VLF przyjęto napięcie o wysokości 3U0 przez czas 1 godziny. Tak jak w przypadku innych badań wytrzymałości dielektrycznej tak i podczas próby napięciowej VLF jedynym kryterium jest pozytywne zakończenie próby napięciowej.

Według norm międzynarodowych stosowanie do prób napięciowych kabli elektroenergetycznych napięcia stałego DC może być szkodliwe zarówno dla izolacji XLPE kabli jak i osprzętu kablowego, przy czym szczególnie zagrożona jest izolacja wytłaczana kabli już eksploatowanych. W związku z tym próba napięciowa napięciem stałym DC jest niezalecana lub wręcz zabroniona. Jednocześnie przeprowadzenie prób napięciowych jest wymagane zarówno dla nowych tras kablowych jak i kabli po naprawie.

Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczka). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close