Krótko o firmie

Energotest-Diagnostyka Sp. z o.o. jest nowoczesną firmą inżynierską. Wykonujemy badania diagnostyczne oraz pomiary maszyn i urządzeń elektroenergetycznych na potrzeby energetyki zawodowej i przemysłu.

Zadaniem naszej firmy jest profesjonalna obsługa zapobiegawcza (Preventive Maintenance), efektywne przewidywanie mające na celu zminimalizowanie ryzyka po przez systemy monitorujące i obsługę diagnostyczną (Condition Base Maintenance) tj. termowizję, wibroakustykę, ochronę przeciwporażeniową, FRA, diagnostykę układów izolacyjnych i urządzeń elektroenergetycznych.

Energotest-Diagnostyka sp. z o.o. została utworzona na bazie Stacji Prób i Pomiarów Elektrycznych Elektrowni Opole S.A. Dysponujemy nowoczesną aparaturą diagnostyczną i pomiarową, posiadamy multidyscyplinarny zespół biegłych specjalistów. Zdobywali oni doświadczenie podczas prac rozruchowych, projektowych, inwestycyjnych i prac eksploatacyjnych kolejnych bloków w Elektrowni Opole i innych obiektów energetycznych (współpraca mim z ALSTOM Power Sp. z o.o., Energotest Sp. z o.o.) i przemysłowych (mim Michelin Polska S.A. , Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o., Knauff Sp. z o.o.) przez ostatnie 20 lat. Specjaliści Energotestu-Dagnostyki działali i działają na nowo powstałych, modernizowanych, a także pracujących urządzeniach elektroenergetycznych na terenie całego kraju

Specjalistyczny dział wykwalifikowanych pracowników naszej firmy nastawiony jest na niezawodność, jakość, efektywność pomiarów, obniżenie wskaźnika awaryjności, analizę i ocenę oraz satysfakcję klienta z wykonanej pracy.Naszym atutem jest znajomość konstrukcji maszyn oraz monitorowania parametrów procesowych i diagnostycznych.

Działania naszej firmy potrzebne są do zdefiniowania problemu, określenia przyczyny jego wystąpienia oraz prewencji, której zadaniem jest utrzymanie ciągłości produkcji, bezpieczeństwa procesów, poprawnego działania parku maszynowego, planowania i zmniejszenia kosztów remontów. Wykonujemy również pomiary doraźne min. sprzętu elektroizolacyjnego BHP, pól elektromagnetycznych i oświetlenia.

Tak przedstawia się częstotliwość pomiarów kontrolowanych-diagnostyki w stosunku do poniesionych kosztów – strat.

Personel naszej firmy bierze czynny udział w konferencjach i uczestniczy w wymianie poglądów w branży elektrycznej i diagnostycznej szeroko pojętej. Organizujemy seminaria poświęcone problematyce eksploatacji maszyn elektrycznych, publikujemy artykuły w prasie fachowej, wygłaszamy referaty na konferencjach.

W styczniu 2009 wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie: 1) Badań pomiarów i diagnostyki maszyn elektrycznych, urządzeń, instalacji elektroenergetycznych i energetycznych. 2) Nadzoru i doradztwa inwestycyjnego w zakresie: doboru, montażu oraz rozruchu maszyn elektrycznych, urządzeń, instalacji elektroenergetycznych i energetycznych.

Podczas realizacji naszych zadań współpracujemy z firmą Energotest Gliwice oraz Politechnika Opolską.