Zarząd

Zbigniew Ławrowski

Prezes, Dyrektor Naczelny

zarząd (1)Zbigniew Ławrowski ma za sobą ponad 30 lat bezpośredniego kierowania Stacją Prób i Pomiarów. Z energetyką związany jest od 40 lat. Pełnił funkcje inspektora nadzoru elektrycznego. Posiada rozległą wiedzę z dziedziny elektrotechniki i diagnostyki potwierdzoną licznymi certyfikatami oraz tytułem doktora inżyniera nauk technicznych. Ukończył studia wyższe na kierunku elektrotechnika oraz obronił pracę doktorską z zakresu diagnostyki urządzeń elektroenergetycznych. Ma w swoim dorobku szereg publikacji nt. nowoczesnych metod diagnostyki urządzeń elektroenergetycznych. Jest autorem i współautorem szeregu artykułów, referatów na konferencjach naukowo – technicznych, które wyrobiły firmie pozycję na rynku usług diagnostycznych. Prowadził również wykłady doskonalące z zakresu metody i sposobu Utrzymania Ruchu urządzeń.