Badania sprzętu elektroizolacyjnego

badanie sprzętu dielektrycznego

Wykonujemy pomiary najczęściej stosowanego w przemyśle sprzętu elektroizolacyjnego, nazywanego także sprzętem dielektrycznym, w zakresie wskazanym w normach oraz instrukcjach producentów dołączonych do sprzętu. Asortyment badanych przedmiotów to m.in. rękawice, półbuty, drążki, chwytaki manewrowe, a także kaski.

Stosowanie elektroizolacyjnego osprzętu BHP zapewnia dodatkową ochronę przed nieszczęśliwymi wypadkami związanymi z pracą przy różnych poziomach napięć. Aby mieć pewność, że osprzęt BHP wykorzystywany do prac przez wykwalifikowanych pracowników jest dla nich w pełni bezpieczny i funkcjonalny, konieczne jest przeprowadzanie okresowych badań kontrolnych. Obowiązek badania sprzętu elektroizolacyjnego nakłada na pracodawcę instrukcja producenta będąca integralną częścią sprzętu, a także normy prawne w tym m.in. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830) § 26 pkt. 1 i 2, a także dyrektywy UE, które do polskiego prawodawstwa zostały wprowadzone ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2016 poz. 542).

Energotest-Diagnostyka Sp. z o.o. realizuje pomiary okresowe niżej wymienionego sprzętu elektroizolacyjnego (sprzętu dielektrycznego):

badanie sprzętu dielektrycznego
 • Rękawice
 • Półbuty
 • Kalosze
 • Drążki od 1kV do 400kV
 • Akustyczno optyczne wskaźniki napięcia
 • Chwytaki manewrowe
 • Chodniki
 • Dywaniki
 • Podesty
 • Kaski ochronne bez otworów wentylacyjnych
 • Uziemiacze przenośnie
 • Zwieracze przenośne

Dostarczony do badań sprzęt elektroizolacyjny po pozytywnym wyniku przeprowadzonych prób zostanie odpowiednio oznakowany z wyznaczoną datą następnego pomiaru (data następnego pomiaru jest równoznaczna z datą zezwolenia na użytkowanie sprzętu). Załączamy również protokół z przeprowadzonych prac zawierający wyniki badań oraz uwagi względem przebadanego sprzętu BHP.

Uwaga: Ze względu na technologię wykonywania pomiarów, dostarczony sprzęt elektroizolacyjny powinien być względnie czysty.

Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczka). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close