Badania i pomiary termowizyjne

badania i pomiary termowizyjne nowe

Wykonujemy pomiary termowizyjne od dwudziestu lat. Dysponujemy dwoma kamerami termowizyjnymi.

Posiadane przez nas typy kamer:

 • kamera termowizyjna Agema 470, zakres pomiarów od -20ºC do 1500ºC oraz teleobiektyw 7º,
 • nowoczesna kamera termowizyjna firmy Flir typu SC620 o rozdzielczości 640×480, z możliwością rejestracji od 30 do 120 klatek obrazu termograficznego na sekundę. Na wyposażeniu jest teleobiektyw 7º.

 

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Obszar objęty działalnością z zakresu pomiarów termowizyjnych to:

 • energetyka zawodowa (elektrownie węglowe i wodne), pomiary termowizyjne
  generatorów, transformatorów, linii energetycznych wysokiego napięcia, rozdzielni,
 • rozdzielnie elektryczne: pomiary termowizyjne złączy wysokoprądowych oraz zacisków na listwach,
 • silniki elektryczne, pomiary termograficzne temperatury korpusu, węzłów łożyskowych,
 • wirniki silników elektrycznych, diagnostyka termowizyjna stanu połączeń prętów z pierścieniami zwierającym oraz zwarć w pakiecie żelaza czynnego,OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • wykrywanie, metodą termograficzną, ubytków izolacji oraz nieszczelności rurociągów technologicznych,
 • hutnictwo, pomiary termowizyjne stanu izolacji termicznej pieca (wymurówki),
 • budownictwo, lokalizacja z wykorzystaniem kamery termograficznej mostków termicznych oraz zawilgoceń, nieszczelności stolarki okiennej.

1. Budownictwo

Nasze usługi wykonujemy na najwyższej jakości sprzęcie firmy Flir o bardzo wysokiej rozdzielczości. Badamy termowizyjnie różne budynki, takie jak domki jednorodzinne, bloki na osiedlach mieszkaniowych, budynki przemysłowe i inne. Termografia jest nieinwazyjną metodą pozwalającą określić miejsca:

 • wadliwego wykonania izolacji cieplnej,
 • występowania mostków cieplnych,
 • nieszczelności w instalacjach centralnego ogrzewania, w tym podłogowego,
 • umożliwia wykrywanie zawilgoceń,
 • niewłaściwego ocieplenia poddasza,
 • identyfikacja materiałów wbudowanych w przegrody,

2. Linie energetyczne

Posiadana nowoczesna kamera termowizyjna FLIR SC620 z obiektywem 7º umożliwia diagnostykę odległych małogabarytowych obiektów, np. słupów energetycznych WN.

3. Generatory

Rozkład temperatury na czołach uzwojeń:

Rozkłady temperatury na nabiegunnikach:

4. Kotły energetyczne

Przykład wykorzystania kamery termowizyjnej do kontroli drożności rur parownika:

diagnostyka termowizyjna (19)

Obraz termowizyjny ściany parownika ze wskazaniem dwóch niedrożnych rur:

diagnostyka termowizyjna (20)

Zbliżenie jednej z niedrożnych rur parownika:

diagnostyka termowizyjna (21)

5. Instalacje przemysłowe

Suszarnie (długość obiektu: 150 m)
Fragment suszarni oraz jego termogram, na którym widoczne są obszary o wysokiej temperaturze.
W tym przypadku, w oparciu o wyniki badania termograficznego wykazano, iż nastąpiła degradacja uszczelnień na połączeniach śrubowych elementów składowych suszarni.

diagnostyka termowizyjna (22)

Bazując na szczegółowych, wykonywanych miejsce przy miejscu termogramach, tworzy się obraz termalny całego obiektu. Jest to punktem wyjścia do wykonania audytu energetycznego – określenia wielkości strat ciepła na całym obiekcie.

diagnostyka termowizyjna (23)

Wykonując ocenę stanu izolacji termicznej badanego obiektu dodatkowo zaleca się pomiary diagnostyczne urządzeń i instalacji elektrycznych.

diagnostyka termowizyjna (24)
Poniżej zamieszczono termogram wyłącznika zainstalowanego w układzie zasilania newralgicznego dla suszarni silnika 0,4 kV, napędzającego wentylator gorącego powietrza. Widoczny jest znaczny przyrost temperatury na jednym z zacisków, grożący uszkodzeniem wyłącznika i awaryjnym odstawieniem całej linii produkcyjnej.

diagnostyka termowizyjna (25)

6. Instalacje wysokociśnieniowe pary

Przykład zastosowania techniki termowizyjnej do lokalizacji miejsca nieszczelności na rurociągu pary. Wskazano miejsce, w którym wystąpił lokalny wzrost temperatury będący efektem nieszczelności na kołnierzu, w wyniku czego gorąca para wydostawała się na zewnątrz.

7. Piece hutnicze

Przykład zastosowania techniki termowizyjnej do diagnozowania stanu wymurówki obrotowego pieca hutniczego. Na termogramie widoczne są obszary, gdzie nastąpił znaczny wzrost temperatury. Wskazano miejsca, w których nastąpiła degradacja izolacji termicznej – przy braku zewnętrznych objawów wystąpiło wykruszenie wymurówki od wewnątrz pieca.

8. Aparat szczotkowy

Badanie temperatury pracy szczotek w układzie wzbudzenia generatora. Na termogramie widać, iż poszczególne szczotki mają różną temperaturę podczas pracy. Jest to widoczne na histogramie zamieszczonym pod termogramem, gdzie wyraźnie widać znaczny wzrost temperatury na skrajnej szczotce z prawej strony. Pod histogramem zamieszczono tabelę, w której zamieszczono wartości temperatury w wybranych punktach.

9. Instalacje elektroenergetyczne – rozdzielnie

Wielopolowa rozdzielnia 6 kV. Na termogramie przedstawiono fragment rozdzielni – pole zasilania. Widoczny jest wzrost temperatury na obudowie. Przyczyną tak silnego nagrzania było wadliwe połączenie szynoprzewodów z przekładnikiem prądowym.

Kontrola stanu zacisków w polu odpływowym rozdzielni 0,4 kV. Na termogramie widoczny jest przyrost temperatury na zacisku fazy L2. Konieczna jest kontrola stanu połączenia.

Listwa zaciskowa – obwody sterownicze. Nie tylko obwody wysokoprądowe wymagają kontroli stanu połączeń. Okresowemu sprawdzeniu powinny podlegać wszystkie elementy obwodów elektrycznych, w tym również listwy obwodów sterowniczych. Na termogramie widoczny jest przyrost temperatury na górnych zaciskach listwy. Konieczna jest kontrola stanu połączenia.

10. Silniki

Oględziny silników 6 kV oraz 0,4 kV podczas pracy umożliwiają bieżącą kontrolę temperatury węzłów łożyskowych. Ponadto analizowany jest rozkład temperatury na korpusie silnika, co umożliwia wykrycie przypadków przegrzewania się silników.

ENERGOTEST-DIAGNOSTYKA w ramach kompleksowej oceny stanu silników wykonuje diagnostykę wirników. Nagrzany indukcyjnie wirnik bada się z wykorzystaniem kamery termowizyjnej, a uzyskane termogramy analizuje pod kątem wykrywania nieprawidłowości w połączeniach prętów z pierścieniami zwierającymi (metoda umożliwia identyfikację defektów w ząbkach pomimo braku zewnętrznych objawów). Ponadto tą metodę stosuje się do wykrywania zwarcia w pakietach.
Na zdjęciach kolejno:
– badany wirnik podczas nagrzewania indukcyjnego
– termogram wirnika
– zdjęcie zębów w pierścieniu zwierającym>
– termogram zębów, na którym zaznaczono ząbek z defektem

Technika termograficzna w diagnostyce

ENERGOTEST-DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie badań termowizyjnych oraz wykonuje audyty energetyczne z zakresu termoizolacji z wykorzystaniem techniki termowizyjnej.

ENERGOTEST-DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. przeprowadziła badania i pomiary wielu instalacji przemysłowych – mamy 14 lat doświadczeń w tej dziedzinie. Specjaliści wykonujący badania ukończyli kurs poziomu II oraz przeszli specjalistyczne szkolenia doskonalące.

Sprawdzaniu poddawano:
instalacje i urządzenia cieplne (w zakresie: oględziny, identyfikacja źródeł strat, obliczenia wielkości strat, lokalizacja nieszczelności, niedrożności rur) oraz
instalacje i urządzenia elektroenergetycznych (przegrzewanie węzłów łożyskowych silników, badania wyłączników, transformatorów).

ENERGOTEST-DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. posiada aparaturę termowizyjną produkcji szwedzkiej firmy AGEMA Systems AB, obecnie FLIR. Jest to aparatura przenośna, przeznaczona do badań obiektów o temperaturze od -20 °C do 1500 °C, z zestawem specjalistycznych obiektywów:
– obiektyw 20°
– obiektyw 7° (teleobiektyw)

Zakres usług: – ocena stanu technicznego przemysłowych instalacji grzewczych, ciągów technologicznych, identyfikacja źródeł strat energii, – badania instalacji i urządzeń elektrycznych (silniki elektryczne, wyłączniki, rozdzielnie, transformatory), pozwalające na wykrycie defektów we wczesnym etapie – przed wystąpieniem awarii, – badania stanu izolacji sieci ciepłowniczych, – lokalizacja miejsc wycieków mediów – badania maszyn i urządzeń energetycznych (kotły, turbiny, generatory itp.),
Poniżej przedstawiono przykładowe termogramy uzyskane podczas takich badań.

 

Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczka). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close