Pomiary i badania ochrony przeciwporażeniowej

pomiary i badania ochrony przeciwporażeniowej nowe

Często nie docenia się zjawisk związanych z przepływem prądu elektrycznego w układach uziemień. Jest on wynikiem różnicy potencjałów jaka powstaje między różnymi uziemieniami lub prądami generowanymi przez strumienie rozproszenia transformatorów, generatorów, silników elektrycznych.

Wykorzystanie techniki termograficznej do wyrywkowych oględzin stanu sieci uziemiającej

Przepływ prądu w torach uziemień powoduje ich przyspieszoną korozję, a co za tym idzie pogorszenie ochrony przeciwporażeniowej. Wykorzystując technikę termograficzną na pracujących urządzeniach można szybko i precyzyjne wykryć pojawiające się defekty, które są skutkiem złego wykonania połączeń jak również złego zaprojektowania konfiguracji sieci uziemiającej.

Badania ochrony przeciwporażeniowej dla urządzeń o napięciu wyższym od 1 KV

Zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Polską Normę PN-E-05115:2002 „Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV”, instalacje uziemiające urządzeń elektroenergetycznych powinny być tak zaprojektowane, wykonane i eksploatowane aby zapewnić bezpieczeństwo ludzi w każdych warunkach i w każdym miejscu, do którego mają oni dostęp. Wszystkie części przewodzące dostępne, będące częściami układu elektrycznego, powinny być uziemione, obce części przewodzące należy uziemiać wtedy, gdy mogą stwarzać zagrożenie. Jakość istniejących instalacji uziemiających podlega sprawdzeniu. W ramach kontroli wykonujemy:

diagnostyka ochrony przeciwporażeniowej (3)

  • oględziny części naziemnej,
  • pomiar napięcia rażeniowego dotykowego,
  • pomiar rezystancji uziemienia,
  • pomiar napięć uziomowych,

Badania prowadzone są dla następujących grup obiektów:

  • aparatura rozdzielcza,
  • generatory,
  • transformatory,
  • elektryczne urządzenia napędowe,

W oparciu o uzyskane wyniki prowadzimy szereg różnego rodzaju analiz i ocen skuteczności zastosowanych środków ochrony przeciwporażeniowej. Każdą pracę kończymy wystawieniem protokołu potwierdzającego zgodność zastosowanych środków z wymogami Polskiej Normy.

Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczka). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close