Stacja Prób i Pomiarów Elektrycznych

Pomysł utworzenia stacji prób i pomiarów elektrycznych powstał na początku lat 80 w trakcie budowy Elektrowni „Opole” wchodzącej obecnie w skład grupy PGE.

Ruch próbny silnika 4 MW z analizą stanu łozysk

Ruch próbny silnika 4 MW z analizą stanu łożysk

Inicjatorem powstania laboratorium był prof. Jerzy Hickiewicz oraz kierujący następnie jej budową dr inż. Zbigniew Ławrowski. Twórcy stacji prób byli również autorami programu działalności stacji oraz programu badań i prób jakie powinny być realizowane przez nowotworzoną stację.

W trakcie budowy stacja prób została wyposażona w stanowisko do badania silników elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia z elektromaszynową przetwornicą, w której skład wchodzą: silnika prądu stałego, generator synchroniczny o mocy 1 MW oraz prostownik regulowany. Takie rozwiązanie pozwala na płynną regulacje zarówno napięcia jak częstotliwości badanych silników. Płytę stanowiska o masie 20 ton wraz z wyposażeniem wykonał ZAMECH Elbląg. Po krótkiej eksploatacji płyta stanowiska badawczego do prób silników elektrycznych została dodatkowo dosztywniona. W efekcie powstało unikalne bezrezonansowe stanowisko do badania maszyn elektrycznych o masie 150 ton.

Przetwornica elektromaszynowa Stacji Prób

Przetwornica elektromaszynowa Stacji Prób

W późniejszym czasie stanowisko badawcze Stacji Prób zostało wyposażone w wyważarkę rezonansową pozwalająca na wyważanie wirników o masie do 8 ton, długości do 53 m. i średnicy 1,5 m.

Dzięki wyposażeniu Stacji Prób w przetwornice elektromaszynową możliwe jest wykonywanie prób obciążeniowych z wyznaczeniem sprawności silników elektrycznych o mocy do 1 MW.

W roku 1999 Stacja Prób i Pomiarów Elektrycznych Elektrowni „Opole” z inicjatywy dr. inz Zbigniewa Ławrowskiego oraz prof. Jerzego Hickiewicza została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Energotest-Diagnostyka. Celem spółki było zarówno dalsze świadczenie usług diagnostycznych na rzecz PGE Elektrowni „Opole” jak i zdobywanie rynków zewnętrznych.

Pomiary tg del silnika WS

Pomiary tg del silnika WS

W obecnej chwili Energotest-Diagnostyka sp. z o.o. świadczy szeroko pojęte usługi związane z zespoloną diagnostyką przemysłową, a jej podstawowe gałęzie to:

 1. Pomiary wibroakustyczne maszyn elektrycznych,
 2. Próby obciążeniowe silników elektrycznych,
 3. Diagnostyka stanu izolacji maszyn i urządzeń elektroenergetycznych z wykorzystaniem metody WMPS, pomiarów kąta stratności dielektrycznej tgd oraz pomiarów wyładowań niezupełnych WNZ,
 4. Pomiary i badania termograficzne bazujące na nowoczesnej kamerze FLIR SC620 o rozdzielczości 640×480 z możliwością rejestracji do 30 klatek na sekundę obrazu termograficznego,
 5. Diagnostyka i analiza parametrów sieci,
 6. Pomiary i badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej do 1 kV i powyżej
  1 kV,
 7. Pomiary SFRA transformatorów.
 8. Pomiary i badania wyłączników.

Tak szeroka oferta pomiarowo-diagnostyczna pozwala nam na wykonywanie badań i pomiarów następujących grup urządzeń:

 1. generatory synchroniczne,
 2. silniki elektryczne
 3. transformatory,
 4. aparatura rozdzielcza

Wszystkie nasze badania i pomiary zawsze kończą się opracowaniem sprawozdań z przeprowadzonych prac z orzeczeniem oraz wnioskami końcowymi.